МАЁ ЛЮБІМАЕ СЛОВА ПА-БЕЛАРУСКУ

21.09.2022

Мова...

Родная мова

У марах, у песнях, у снах.

Мае ў ёй кожнае слова

Свой колер, і смак, і пах.

Зліваюцца гукі ў словы

I ў рэчышча роднай мовы,

Як рэкі ў мора, цякуць,

I думкі мае плывуць

На хвалях і дзён, і начэй

Да сэрцаў людскіх і вачэй.

                                                                                        Анатоль Грачанікаў

Цэнтрам дашкольнай, агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацы створана інтэрактыўнае воблака слоў “Маё любімае слова па-беларуску”, якое ўвабрала ў сябе знакавыя словы для кожнага беларуса.

Дэвізам сённяшняга дня сталі словы Сяргея Грахоўскага “Я нарадзіўся ў Беларусі і так, як маці, гавару”.